კურიერული მომსახურება

ჩვენ ვახორციელებთ საკურიერო მომსახურეობას როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს მაშტაბით, ყველა ქალაქსა და რეგიონში.

 

  • საკურიერო მომსახურება თბილისის მაშტაბით

თბილისის მაშტაბით შეძენილი პროდუქტი შემკვეთს ბარდება შეკვეთის დაფიქსირებიდან არაუგვიანეს მეორე დღეს.იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტის ღირებულება აღემატება 50 ლარს, საკურიერო მომსახურება თბილისის მაშტაბით არის უფასო. ანგარიშსწორება შესაძლებელია როგორც ნაღდი (კურიერთან), ასევე ონლაინ გადახდით. თბილისის მაშტაბით კურიერული მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია ყოველდღე კვირის გარდა

 

  • საკურიერო მომსახურეობა საქართველოს მასშტაბით

საქართველოს მაშტაბით პროდუქტის მიწოდება ხდება საქართველოს ნებისმიერ წერტილში (ქალაქში, რეგიონში, სოფელში). შეძენილი პროდუქტი ბარდება შეძენიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღეში შემკვეთის მიერ მითითებულ მისამართზე. საკურიერო მომსახურება არის უფასო, გარდა კონკრეტული შემთხვევებისა, რაც გულისხმობს:

  • პროდუქტის ღირებულება არის 100 ლარზე ნაკლები
  • კურიერული მომსახურება ხორციალდება ქალაქიდან ან რეგიონიდან დაშორებულ პუნქტზე (კონკრეტულ სოფელში)
  • პროდუქტზე არის აქცია ან ფასდაკლება

ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხევვაში კურიერული მომსახურების ტარიფი განისაზღვრება ინდივიდუალურად.

 

შეკვეთის გაფორმება შეგიძლიათ როგორც საიტზე, ასევე ტელეფონის საშუალებით ნომერზე: 593 778000